TUOTTEET | PRODUCTS

Vauva hymyilee, tuttinauha Poopua

TUOTTEET

Käytämme koruissamme silikonista valmistettuja helmiä, sekä ympäristöystävällisesti puusta valmistettuja helmiä. Korumme tulevat tarkkaan valituilta tehtailta. Tehtaat ovat teettäneet helmillä kansainvälisten yritysten (esimerkiksi SGS) tekemät kemikaalitestit. Me taas olemme antaneet nuo testiraportit ulkopuolisen tahon, CE-merkintöihin erikoistuneen yrityksen, tarkistettavaksi.

CE- merkintä on valmistajan takuu siitä, että pystymme jäljittämään tuotteemme aivan alkulähteille saakka. Merkintä takaa myös sen, että lelut ovat lelustandardin (EN-71) vaatimusten mukaisia. Standardi ei määrittele ainoastaan lelun kemiallisesti sallituuja arvoja, vaan myös esimerkiksi sen ulkoisia ominaisuuksia ja kestävyyttä.

Kaikki tuotteemme kootaan käsin Suomessa. Kun teemme tuotteet itse, voimme myös olla varmoja niiden kestävyydestä.

Silikonihelmet:
 • eivät sisällä BPA:ta, ftalaatteja, kadmiumia, lyijyä eivätkä PVC:tä
 • hajuttomia ja mauttomia
 • ovat elintarvikekontaktimateriaaliksi hyväksyttyä silikonia
 • voidaan puhdistaa vedellä ja saippualla
Puuhelmet:
 • luonnonmukaisia ja ympäristöystävällisiä
 • vesipesu
 • käsin valmistettuja

Puruketjuissa ja tuttinauhoissa käytetään metallisia klipsuja. Klipsut ovat nikkelittömiä. Kaulakoruissamme ja avainnauhoissa käytetään turvalukkoa, joka aukeaa vedettäessä.

Huomioithan, että koru ei ole lelu. Älä jätä lasta yksin korun kanssa. Pitkä naru ja pienet osat voivat olla vaarallisia alle 3-vuotiaalle lapselle, älä siis anna lapsesi leikkiä korulla yksin. Tarkista korun kunto säännöllisesti ja hävitä rikkinäinen koru välittömästi.

Lasten korut eivät sovellu alle 3-vuotiaille.

Varoitus! Kuristumisvaara, pitkä naru.

Varoitus! Tukehtumisvaara, sisältää pieniä osia.

 

                                        

PRODUCTS

We use silicone beads and environmentally friendly wooden pearls in our jewellery. Material comes from carefully chosen factories. The factories have done chemistry tests for the beads using international companies specialized in chemical tests (eg SGS). We have forwarded these test reports for a third-party company specialized in CE marking.

The CE mark is a manufacturer's guarantee that the origin of the material can be traced. Labeling also ensures that toys comply with the toy standard (EN-71). The standard does not only define the chemically permissible values ​​of the toy but also, for example, its external properties and durability.

All our products are handmade in Finland. When we do the products ourselves, we can be sure about their durability and quality.

Silicone beads:

 • not contain BPA, phthalates, cadmium, lead or PVC
 • odourless and flavourless
 • approved as grocery contact material
 • can be cleaned with water and soap


Wooden beads:

 • organic and environmentally friendly
 • wash with water
 • hand-made

Metallic clips are used in the chains and strips. Clips are nickel free. In our necklaces and keychains there are security locks that open up when pulling.

 

Please note that jewel is not a toy. Do not leave the child alone with jewel. Long cord and small parts can be dangerous for children under the age of 3, so do not let your kid play with the jewellery alone. Check the condition of the jewel regularly and discard the broken jewel immediately.

Children's jewellery is not suitable for children under 3 years old.

Warning! Risk of distortion, long string.

Warning! The risk of suffocation, includes small parts.

Imetyskoruja Poopua